Mesto za Vaš vrtić

Kontaktirajte nas

Mali istraživači

Upis uz subvencije grada!

Lala i Lili

privatni vrtić

Generala Mihajla Nedeljkovića 43

Novi Beograd

DEČJI VRTIĆ „LALA I LILI „

Vrtic “Lala i Lili” je kuća po meri dece. Opremljen je po najvišim standardima, ispunjava sve propisane uslove u pogledu programa vaspitno – obrazovnog rada i nege, stručnog kadra, prostora i opreme, među prvim je privatnim predškolskim Ustanovama u Beogradu ostvario verifikaciju Ministarstva prosvete i sporta i radi kao Ustanova u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta.

Naš dnevni raspored aktivnosti prati detetove potrebe, intenzivnije aktivnosti smenjuju se mirnijim. Brinemo odgovorno o vaspitanju, zdravlju, nezi i ishrani dece.

Vrtić radi tokom čitave godine, a radno vreme je od 7:30 do 17:30 časova.

Naš osnovni cilj je da doprinesemo celovitom razvoju deteta tako što pružamo uslove i podsticaje da razvija svoje sposobnosti i svojstva ličnosti, sopstvenim iskustvom gradi saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu.

Naši dugoročni ciljevi su:


– adaptacija dece na vrtić
– individualnost
– samostalnost
– socio-emocionalna kompetencija
– razvijanje komunikativnih veština
– praćenje individualnih interesovanja, sposobnosti i potreba dece, kao polazišta za građenje      programa
– vođenje pedagoške dokumentacije koja je funkcija praćenja razvoja svakog deteta
– preventivno-zdravstvena zaštita ( organizovani pregledi dva puta mesečno u prosoru vrtića)
– saradnja sa roditeljima
– saradnja sa lokalnom zajednicom.

Nastojimo da podstičemo lično iskustvo više nego memorisanje, aktivno i spontano dečje angažovanje više nego reprodukovanje, i stvaralaštvo više nego podražavanje.
Naše prednosti su vaspitanje u duhu tradicionalnih i porodičnih vrednosto, timski rad, individualan pristup i rad u malim grupama dece.
Ako u karakteristikama našeg rada prepoznajete vrednosti koje su i Vama bliske, mi smo pravo mesto za Vaše dete.

PROGRAMI


Program vaspitno – obrazovnog rada postavljen je razvojno tako da odgovara svakom koraku detetovog razvoja. Dominira individualni rad i rad u malim grupama.

BAZIČNI PROGRAMI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U CELODNEVNOM OBLIKU:

JASLE


Plan rada sa decom uzrasta od 1 do 3 godine sadrži ciljeve, zadatke i odabrane aktivnosti u okviru preventivno – zdravstvene zaštite, kao i obrazovne aktivnosti za svaki aspect razvoja: socio – emocionalni, motorni, senzo- perceptivni, intelektualni razvoj. Značajno mesto zauzimaju igre I aktivnosti za razvoj govora, motorike, likovni I muzički sadržaji.

RAD SA DECOM OD 3 DO 7 GODINA


Plan rada sa decom od 3 do 7 godina sadrži ciljeve i izboraktivnosti i igara u oblasti fizičkog razvoja (motoričke, perceptivne i zdravstveno-higijenske), socio-emocionalnog razvoja (društvene, afektivne, ekološke), kognitivnog razvoja (otkrivačke, logičke, praktične) i oblasti komunikacije i stvaralaštva (govorne, dramske, likovne, muzičke, plesne…).

 

POSEBNI PROGRAMI:

PRIPREMA ZA ŠKOLU

U godini pred polazak u školu inteziviramo posebne aktivnosti važne za neposrednu pripremu, mada je ukupan program koji dete prolazi od trenutka ulaska u naš vrtić zapravo priprema za školu.
Intenzivnija priprema za školu pomaže deci da uspostave nove oblike komunikacije, sistematizuju stečena znanja, razvijaju logičko mišljenje, samostalnost, radne navike i odgovornost, uvodi i u svet simbola i pisane reči.

ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

Program učenja engleskog jezika zasniva se na velikom broju raznovrsnih sadržaja i aktivnosti primerenih predškolskom uzrastu.
Kroz igru, pesmu, zabavu, crtanje i glumu, deca usvajaju osnovna znanja engleskog jezika, prvenstveno razvijajući sposobnosti govora i slušanja.
Koriste se raznovrsni didaktički materijali, igračke, cd i dvd zapisi koji decu postupno uvode u svet stranog jezika.

ŠKOLICA SPORTA

Osnovni ciljevi fizičkog vaspitanja koji se ostvaruju ovim programom su sledeći:
– razvijanje motorike,
– prevencija posturalnih poremećaja,
– podizanje bio-motoričkih sposobnosti,
– razvijanje pozitivne slike o sebi i svojim fizičkim sposobnostima.
Navedeni ciljevi se ostvaruju kroz elementarne igre, ritmičko-muzičke aktivnosti, igre za razvoj fine motorike, staze prepreka, mini sportske igre i igre za orijentaciju u prostoru.

MUZIČKA ŠKOLICA

Osnovni cilj ovog programa je razvijanje muzičkih sposobnosti. Uz pomoć sistema muzičkih igara i aktivnosti ostvaruje se sledeće:
– učenje jednostavni muzičkih oblika;
– razvijanje muzičke kulture kroz slušanje pažljivo odabranih muzičkih sadržaja, upoznavanje sa tradicionalnom muzičkom baštinom, različitim muzičkim žanrovima i stilovima;
– korišćenje sopstvenog glasa i eksperimentisanje glasom;
– upoznavanje odabranih muzičkihh instrumenata;
– korišćenje Orfovog instrumentarija – ovladavnje tehnikom sviranja da dečjim instrumentima;
– muzičke istraživačke igre – istraživanje zvuka, proizvodjenje zvuka uz pomoć različiti predmeta i njihovo razlikovanje po jačini, visini, boji i trajanju;
– upoznavanje i ovladavanje muzičkim igrama, plesnim koracima i jednostavnim koreografijama;
– razvijanje muzičkog stvaralaštva.

LOGOPEDSKI PROGRAM

Ovaj program se odvija na planu preventive i tretmana ispoljenih govorno jezičkih poremećaja.
Preventivni rad se sprovodi kroz sistematski pregled dece i rad sa roditeljima u cilju stimulisanja govornog razvoja i sprovodjenja rehabilitacionog tretmana. Tretman obuvata korekciju nepravilnog izgovora glasova i stimulisanje psihomotornog i kognitivnog razvoja.

Želite da preporučite vrtić Lala i Lili i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Lala i Lili

Trenutno nema preporuka za Lala i Lili vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Lala i Lili vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Novi Beograd - Beograd - ioi.