Topolino privatni vrtić

Astronomska 6

Zvezdarska šuma, Zvezdara

Vaspitno obrazovni kadar

Kako bi se svi naši mališani pravilno razvijali i rasli u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, učili i sticali nova znanja, veštine i iskustva, Vrtić „Topolino“ formirao je tim visokoobrazovanih, licenciranih, motivisanih vaspitača, medicinskih sestara, stručnih i spoljnih saradnika.

Vaspitno obrazovni kadar Vrtića pažljivo je selektiran na osnovu visokih kriterijuma definisanih za psihofizičke, stručne i iskustvene mogućnosti i kapacitete. Stručni kadar, permanentnim učenjem i usavršavanjem, kontinuirano prati sve novine u pogledu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, stiče nova metodička znanja i veštine u radu sa decom. Kadrovsku strukturu Vrtića, upotpunjavaju naši spoljni saradnici – profesori razredne nastave, stranih jezika, specijalni edukatori ( logopedi, fizioterapeuti). Planiranje, organizacija i realizacija vaspitno obrazovnog programa Vrtića „Topolino“, koordinirani su i praćeni od strane dečjeg pedagoga, psihologa i defektologa, kroz aktivnu saradnju sa porodicom i zaposlenima u Vrtiću. Mališani u Ustanovi biće pod redovnim lekarskim nadzorom pedijatra, fizijatra i stomatologa, zaduženih za praćenje fizičkog, telesnog zdravlja dece. Program saradnje sa pomenutim stručnjacima, biće definisan posebnim programom, osmišljenim u saradnji sa roditeljima dece.

U svome vaspitno obrazovnom radu sa decom, naši vaspitači su posvećeni individualnom metodskom, vaspitnom i obrazovnom pristupu svakom detetu u grupi, kao jedinstvenoj i neponovljivoj ličnosti. Naš stručni kadar, nesebično je posvećen radu sa decom sa smetnjama u učenju, razvojnim problemima i poteškoćama kao i radu sa talentovanom i nadarenom decom. Rast, razvoj i napredovanje svakog deteta u grupi, komtinuirano se prati tokom čitave „školske“ godine i predaje roditeljima u obliku dečjeg portfolia – zbirke dečjih radova.

Podelite vrtić
Topolino