Vrtic Mala fabrika mašte - Neimar, Vračar
Mala fabrika mašte

Kuća od 400m² sa dvorištem - Neimar..

Moj prvi zalogaj

Kompletan vodič kroz dečju ishranu!

Trešnjober

privatni vrtić

Đorđa Vajferta 37

Vračar

O nama


Predškolsku ustanovu “Trešnjober”, verifikovanu od strane Ministarstva prosvete, osnovala je Ljiljana Proković, diplomirani specijalni pedagog, davne 2001. godine. Od dana osnivanja pa do danas vodi nas ideja da kao partneri porodice doprinesemo ne samo razvoju i napredovanju dece, već da postanemo važan deo detinjstva svakog deteta koje u našoj ustanovi boravi, te da nas se naša deca sa radošću sećaju i da nam se sa radošću vraćaju čak i kada odrastu i otisnu se u život.
Sedište naše ustanove je u Beogradu, u ulici Đorđa Vajferta 37, na opštini Vračar (Trešnjober Vračar). Posedujemo još dva objekta – na Zvezdari, u ulici Braće Ribnikar 16 (Trešnjober Zvezdara) i u naselju Altina (opština Zemun), u ulici Slobodana Đurića 1v (Trešnjober Altina).


U svim našim objektima realizuju se programi za sledeće uzraste:


– Jasle – za decu uzrasta od 1 do 3 godine
– Vrtić – za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina
– Pripremni predškolski program – za decu uzrasta od 5,5 do 7 godna

Prilikom formiranja grupa poštuju se normativi propisani Zakonom, te uz rad u malim grupama i negovanje individualizovanog pristupa u radu sa decom, postižemo da deca lako prođu kroz proces adaptacije na vrtić i da sa radošću borave u njemu.

O PROGRAMUU Trešnjoberu se igrajući slušamo, čujemo, radujemo, upoznajemo, prepoznajemo, saznajemo, stvaramo. Programi koji se u ustanovi realizuju prate Osnove predškolskog programa i organizovani su u tri međusobno povezane celine:

Program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine
Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5,5 godina
Pripremni predškolski program dece uzrasta od 5,5 do 7 godina
U radu sa decom opredeljeni smo za primenu Modela A koji gravitira otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od interesovanja dece. Vaspitači i deca naše ustanove imaju slobodu da se u radu vode tematskim planiranjem, ili projektnim učenjem, u zavisnosti od njihovih afiniteta. Za razliku od tradicionalnog pristupa u kome centralnu ulogu u planiranju i realizaciji aktivnosti ima vaspitač, tematsko planiranje i projektno učenje zasnovani su na uvažavanju interesovanja i potreba dece, te njihovog aktivnog učešća u svim etapama vaspitno-obrazovnog rada (planiranje, priprema, realizacija i evaluacija).

Na svim pomenutim nivoima vaspitno-obrazovnog procesa (jasle, vrtić, pripremni predškolski program) realizuju se, kroz radioničarski rad i aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i potencijalima dece, sledeći projekti na nivou svih vaspitno-obrazovnih grupa:

škola lepog govora – u kojoj smo usmereni na podsticanje harmonije misli, osećanja i govora, negovanje stvaralačkog mišljenja, razvijanje sposobnosti slušanja, posmatranja, imaginacije;
škola lepog ponašanja – u kojoj negujemo lepe manire, podstičemo samopouzdanje i razvijamo empatiju;
školica sporta – koju realizujemo u saradnji sa saradnikom za fizičko vaspitanje, a čiji je osnovni cilj razvoj motoričkih sposobnosti, sportskog duha i saradnje.
Specijalizovani programi koji se realizuju u vrtićkim i grupama pripremnog predškolskog programa su:

Program učenja engleskog jezika
Program učenja francuskog jezika
Kurs plesa i ritmike
Kurs karatea


Povremene i prigodne programe koje organizujemo svake godine čine:

– edukativni izleti, zimovanja, letovanja

– pijama party – kada deca spavaju u vrtiću i uz žurku, noćni bioskop i mnoga druga iznenađenja jačaju postojeće i grade nove odnose sa drugarima i vaspitačima

– pozorišne predstave, maskembali

– završne priredbe kada u čast naših predškolaca igramo, pevamo, glumimo, slikamo i delimo sa roditeljima delić atmosfere koja kod nas vlada tokom čitave godine

NAŠ PRISTUP


Naslanjajući se na Model A i poštujući holistički pristup u sagledavanju učenja i razvoja dece, u našoj ustanovi se razvija program usmeren na odnose, za razliku od dominantnih predškolskih programa zasnovanih na razvojno primerenoj praksi. Tokom svih ovih godina prakse, a uz kontinuirano usavršavanje i istraživanje različitih teorijskih shvatanja deteta, detinjstva i predškolskog vaspitanja, razvijali smo pristup u radu sa decom koji je zasnovan na sledećim osnovama:

Kako doživljavamo dete?

Mi dete doživljavamo kao kompetentno biće i aktivnog učesnika sopstvenog obrazovanja, koji ima kapacitete, ali i prava da ravnopravno sa odraslima učestvuje u odlučivanju o tome šta će učiti i na koji način će se uključiti u proces življenja u vrtiću.

Koja je ulogu vaspitača?

Vaspitači za nas predstavljaju dušu svake ustanove i od njihovog razumevanja detinjstva i predškolskog vaspitanja i obrazovanja zavisi i kvalitet same vaspitno-obrazovne prakse. Naši vaspitači imaju visok stepen autonomije u radu, ali i veliku podršku stručnih saradnika i ustanove, u cilju njihovog stručnog usavršavanja. Podstičemo vaspitače da se u radu vode istraživačkim pristupom, te da unapređenje vlastite prakse zasnivaju na njenom kritičkom preispitivanju, a ne na gotovim rešenjima iz udžbenika, priručnika, metodika…

Inkluzivna praksa i poštovanje različitosti

Kada mi u “Trešnjoberu” promišljamo o inkluziji, mi je ne doživljavamo kao zakonsku obavezu ustanove, već upravo kao pravo svakog deteta, ali i svakog roditelja i vaspitača da se razlikuje i da se u toj svojoj različitosti oseća dobro. Većina inkluzivnih programa se zasniva na tezi da smo svi jednaki, jer imamo iste potrebe, samo su putevi njihovog ostvarivanja možda drugačiji. Mi poštujemo ovu tezu, ali idemo i korak dalje, jer ne smatramo da smo svi jednaki, već da smo svi jednako različiti i da nas upravo to jednako pravo da se razlikujemo sve zajedno obogaćuje. Razlike u kulturnom kapitalu koji deca donose iz svojih porodica i zajednica u kojima žive nisu osnov za diksriminaciju ili ujednačavanje već se razvijanje socijalnog kapitala kroz interakcije i umrežavanje, građenjem odnosa pripadanja i prihvatanja. Kako to postižemo? Tako što ne kreiramo programe ZA decu, već ih kreiramo SA decom i u našoj ustanovi svako dete ima jednako vredan glas i pravo da učestvuje u odabiru tema, sadržaja, načina rada… Kada se svako od nas oseća ravnopravnim, jer je njegovo mišljenje poštovano, onda nema ni potrebu da se prema drugima odnosi sa nepoštovanjem.

Partnerstvo sa porodicom i lokalnom zajednicom

Naša ustanova usmerena je na razvijanje poverenja između porodice, vrtića i lokalne zajednice, i to kroz zajedničke aktivnosti u kojima se osnažuju kapaciteti porodice za obavljanje značajne funkcije – vaspitanja deteta, ali i kroz zajedničke aktivnosti koje imaju za cilj obezbeđivanje životnog iskustava dece u različitim socijalnim okruženjima. Roditelji u našoj ustanovi su, pored dece i vaspitača, jednako važni akteri vaspitno-obrazovnog procesa, jer od kvaliteta odnosa koji ustanova sa njima gradi značajno zavisi i kvalitet odnosa sa samom decom. Roditelji u ustanovu dolaze sa različitim očekivanjima, potrebama, predubeđenjima, a naš je zadatak da inforimisanjem, uključivanjem i zajedničkim delovanjem doprinesemo da osnovu jednog ovako kompleksnog odnosa, kakav je odnos vrtića i porodice, čini poverenje i uzajamno razumevanje.

Želite da preporučite vrtić Trešnjober i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Trešnjober

Trenutno nema preporuka za Trešnjober vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Trešnjober vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Vračar - Beograd - ioi.