Vrtic Mala fabrika mašte - Voždovac
Mala fabrika mašte

U bajkovitoj vili od 600m² na Voždovcu..

Povratak prirodi, Voždovac, predškolska ustanova
Povratak prirodi - Voždova palata

Privatni vrtić na Voždovcu

Dečiji svet - Duga

privatni vrtić

Braće Jerković 112

Voždovac

Privatna predškolska ustanova “Dečiji svet” počela je sa radom davne 2003. godine.

I danas kao i tada, namera naše ustanove je da se uz međusobno dobar kontakt porodice i vrtića, dete razvija u stabilnu individuu, voljenu i podržavanu, sposobnu, komunikativnu, kreativnu i maštovitu.

DELATNOSTI VRTIĆA “DEČIJI SVET”

Celodnevni boravak Vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta Nega i zaštita dece predškolskog uzrasta Fakultativne aktivnosti (veronauka, glumilište, nastava engleskog jezika, ples, zdrava ishrana). Rođendanske proslave Izleti, zimovanja, letovanja, jesenovanja Priprema za polazak u školu Deca imaju pravo na subvencije. Grupe su struktuirane po uzrastu.

Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.

ZDRAVLJE, PRE SVEGA

U interesu naših korisnika ostvarujemo izuzetnu saradnju sa pedijatrom koji nas posećuje jednom nedeljno, a po potrebi nas posećuju i stomatolog, logoped, pedagog i psiholog koji svi zajedno brinu o zdravlju mališana. S obzirom na to da je pravilna ishrana preduslov zdravlja, deci su obezbeđena četiri obroka: doručak, ručak i dve užine. Prilikom planiranja ishrane dijetetičar – nutricionista vodi računa o raznovrsnosti ishrane i kroz aktivnosti o zdravoj hrani pomaže deci u korekciji loših navika. Naš cilj je da ih pripremimo ne samo za školu, već i za život, da izrastu u kvalitetne ljude, a dugogodišnje iskustvo nam pokazuje da u tome i uspevamo.

ONO PO ČEMU SMO JEDINSTVENI

Za roditelje je napravljen i sajt gde mogu da se upute o sadržaju mesečnog i nedeljnog programa aktivnosti, nedeljnom jelovniku kao i o svemu onome što bi mogli da vežbaju sa detetom kod kuće. Svakoga dana u određeno vreme roditelji sa svog radnog mesta, kuće ili inostranstva mogu direktno da vide šta njihovo dete u tom trenutku radi, da li se igra, šta uči.

STRUKTURIRANJE VASPITNO OBRAZOVNIH GRUPA

Grupe su strukturirane po uzrastu od 1-2 godine, od 2-3 godine, od 3-4 godine, od 4-5 godina, od 5-6 godina. Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.

Aktivnosti

 

KAKO MI RADIMO

Uz izuzetno angažovanje svih zaposlenih profesionalaca punih znanja i ljubavi za svoj poziv, deca lakše spoznaju sebe, svoju porodicu, okolinu, upoznaju početne matematičke pojmove, osnove muzičkog, likovnog i fizičkog obrazovanja, veronauke, naše tradicije i kulturnog nasleđa, a stiču i saznanja o lepom ponašanju, tradiciji i ljubavi.

Sadržaji, metode, sredstva i organizacija aktivnosti koncipirani su tako da dete nijednog trenutka ne bude prepušteno samo sebi, da se stalno održava njegova pažnja kao i da postoji neprekidna interakcija među decom i stručnim timom. Aktivnosti se izvode savremenim i u praksi potvrđenim metodama, uz korišćenje svih savremenih sredstava za edukaciju: video i audio kaseta, panoa, slagalice, filmova i kompjutera.

U zavisnosti od sadržaja aktivnosti u radu sa decom učestvuju i spoljni – stručni saradnici: filolog (engleski), vajar, ples, učiteljica za predškolce, učiteljica veronauke, muzički pedagog, saradnik za ishranu. Kroz dobro osmišljene aktivnosti, u skladu sa svetski priznatim programima, mališanima se nudi mogućnost da nauče engleski jezik po Oksfordskom programu.

Metod rada zahteva da se svakodnevno koristi strani jezik, pa se, na taj način deca postepeno i nenametljivo uvode u čari jezika. Posebno poštovanje imamo i prema roditeljima tako da svakog trećeg meseca organizujemo javni čas za roditelje – priredbe koje su prezentacija svega što je urađeno u toku prethodnih meseci u skladu sa sadržajima i planovima aktivnosti po programu rada.

Sve aktivnosti organizujemo od ponedeljka do četvrtka, dok je petak “dan iznenađenja”. Tada su predviđeni: izleti na Adu Ciganliju, Kalemegdan, Košutnjak, u pozorišta, muzeje… Organizujemo žurke, modne revije…

 

HRANA ZA DUŠU – VERONAUKA

Višegodišnje iskustvo katiheta u radu sa decom predškolskog uzrasta, potvrdilo je da hrišćansko obrazovanje dece ima izuzetan značaj za njihov psihofizički i duhovni razvoj. Potreba za duhovnošću ukorenjena je u biću svakog čoveka (fenomen koji je poznati psiholog K. G. Jung definisao terminom homo religiosus).

Samim tim, duhovno izrastanje predstavlja sastavni deo obrazovanja svakog čoveka. Program hrišćanskog obrazovanja za najmlađe prilagođen je njihovim intelektualnim i fizičkim sposobnostima. Biblijske priče koje se obraduju na časovima veronauke, potkrepljene su pravljenjem zajedničkih ilustracija u skladu sa temom o kojoj se govori. Kako je likovna ekspresija dominantna na ovom razvojnom stupnju, veronauka se odlično uklapa sa drugim aktivnostima u vrtiću (likovno, vajarska sekcija itd.). Nepresušna riznica duhovne muzičke kulture, prebogata je muzičkim ostvarenjima, prilagođenim različitim uzrastima. Neke od ovih kompozicija su od neprocenjive duhovne i etnološke vrednosti. Upoznavanje dece sa ovim melodijama omogućiće im postepeno upoznavanje sa tradicijom i osnovama pravoslavne duhovnosti. Budući da crkveni život predstavlja osnovu našeg nacionalnog etnosa, versko obrazovanje predstavlja temelj poznavanja nacionalne istorije i tradicije.

Samim tim, prisustvo dece različitih narodnosti i veroispovesti na časovima veronauke, omogućiće im upoznavanje sa prebogatom tradicijom i običajima našeg naroda.

 

ENGLESKI JEZIK

Program stranog jezika u predškolskoj ustanovi ima za cilj oslobađanje dece u izražavanju u spontanoj komunikaciji i u procesu učenja. Program engleskog jezika se sprovodi po TPR metodi, koja podrazumeva apsolutnu vokalnu i fizičku animaciju sadržaja, kao i stalne pozive na aktivno učešće malih učenika. Oksfordski kursevi prilagođeni uzrastu i stepenu znanja predstavljaju osnovu za tematsku konverzaciju.

 

TEDDY’S TRAIN

Ovo je kurs za veoma mlade početnike (3-4 godine) podeljen u dva nivoa. Kreiran je na osnovu karakteristika ove uzrasne grupe i daje korisne ideje za stvaranje šarolikog i stimulativnog okruženja za prvi susret dece sa engleskim jezikom. Teddy’s Train ima novi, obogaćen pristup predavanju engleskog jezika u vrtiću, koji uzima u obzir specifične načine usvajanja sadržaja kod dece, kratak period njihove usmerenosti na jednu aktivnost, period ćutanja i važnost stvaranja toplog i inspirativnog okruženja.

 

ZIG – ZAG ISLAND

Ovo je maštoviti kurs u dva nivoa za decu od 5 do 8 godina koji engleski jezik predstavlja na način koji u potpunosti odgovara uzrastu, interesovanjima i sposobnostima dece. Teme koje su uključene u proširenje konverzacijskog dela kursa uzete su iz svakodnevnog okruženja, tako da omogućavaju prijatno okruženje za komunikaciju. Pridodate pesmice, recitacije i kreativni zadaci iz različitih oblasti čine rad kreativnijim. Jedna tema obuhvata period od četiri uzastopna časa, uz povremene revizije.

 

PAČIĆI NA PLESU

Uzrast od tri godine je vreme kada dečiji pokreti prestaju da budu nasumični i kada hod, trčanje i skakutanje polako poprimaju gracioznost. Deca najbolje upoznaju svoje telo kroz pokret i veoma su ushićena kada uspeju da ponove nešto novo što do tada nisu izvela. Zato njihovu radoznalost treba sistematski usmeriti, kako radi pravilnog lokomotornog razvoja, tako i radi bolje socijalizacije mališana. Starija deca usavršavaju svoju gracioznost i uvežbavaju kroz koreografiju da sarađuju sa drugom decom. Napomena: početak svake aktivnosti sastoji se od vežbica zagrevanja i razvijanja mišića na klasičnoj osnovi (ruska, francuska škola). Prema mogućnostima dece, vežbice se dopunjavaju novim, složenijim koracima.

 

 

PROGRAM ZDRAVE ISHRANE

Za pravilan rast i razvoj svakog organizma potrebna je biološki vredna ishrana. Nauka o ishrani zastupa stav da dečiju ishranu treba usklađivati sa preporukama datim po grupama namirnica kroz piramidu vodiča pravilne ishrane. Program zdrave ishrane upoznaje decu sa piramidom pravilne ishrane. Mesečne radionice u saradnji sa vaspitačem i stručnim saradnikom za ishranu putem priča, slika, ogleda, upoznaje decu sa hranljivim sastojcima hrane i njenoj ulozi u telu. Program se obrađuje po radnim celinama kroz mesečne teme.

Želite da preporučite vrtić Dečiji svet - Duga i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Dečiji svet - Duga

Trenutno nema preporuka za Dečiji svet - Duga vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Dečiji svet - Duga vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Voždovac - Beograd - ioi.