Kućica Maštalica privatni vrtić

Gočka 2/3

Petlovo brdo, Rakovica

Aktivnosti

Engleski jezik

Cilj ovog programa je da od najranijih dana uvede dete u svet novog jezika, da se dete oslobodi straha od jezika koji mu je nepoznat i da kroz osmišljene igre i aktivnosti lakše usvoji novi jezik.

Korektivne vežbe i fizička aktivnost

U okviru ovih aktivnosti stručni kadar radi sa decom na razvoju jačanja muskulature, pravilnom držanju tela, razvoju kordinacije i motorike, razvijanju sportskog duha i tolerancije. Biće uključeni elementi sportova sa loptom, poligon motoričkih sposobnosti, vežbe sa rekvizitima, preventivno korektivne vežbe, kao i elementi ritmike i plesa. Pored razvoja motoričkih funkcija posebna pažnja usmerena je na razvoj psihosocijalnih veština i sposobnosti (koncentracija, samopouzdanje, motivacija, tolerancija, timski duh, fer plej…). Časovi se održavaju u prostorijama i dvorištu vrtića.

Kreativne igraonice

Osim svakodnevnih situacija u kojima deca sama traže rešenja i na taj način razvijaju kreativno mišljenje, kroz kreativne radionice dodatno im podstičemo i pružamo priliku da se kreativno izražavaju. Kroz slikanje, vajanje, pravljenje kolaža ili predmeta od gline i crtanje, puštamo ih da donose odluke i izraze svoje ideje. Manipulacija umetničkim materijalima pruža osećaj slobode, dok istovremeno podstiče fokus, koncentraciju i jača samopouzdanje. Radionice se održavaju u prostorijama vrtića, prema planu i programu koji sprovode vaspitači.

 

Podelite vrtić
Kućica Maštalica