PLay Vrtić i Jaslice
Play privatni vrtić

Akreditovan vrtić sa subvencijama

Kindergarden - moj vrtić

Mulifunkcionalan prostor na 1600 m²

Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada

privatni vrtić

Kneza Danila 45

Palilula

ISTORIJAT


Jedinstveni pristup obrazovanju Marije Montesori je izrastao od jedne predškolske ustanove do svedski prihvaćene pedagoške metode za samo 20 godina.
Montesori obrazovanje datira iz 1907 godine, kada je Marija Montesori otvorila prvu Dečiju kuću (Casa dei Bambini), u jednoj od siromašnih opština u Rimu. Njena jedinstvena filozofija je probudila interesovanje naučnika širom sveta, a u decenijama koje su dolazile otvorile su se brojne Montesori škole u čitavoj Evropi, Severnoj i Južnoj Americi i ostalim kontinentima (izuzev Antartika).

Nebrojano mnogo knjiga i članaka o Montesori pedagogiji je objavljeno na gotovo svim jezicima. Dr Marija Montesorij je prvi put objavila svoj pristup obrazovanju dece u knjizi Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini, objavljenoj 1909. godine. Engleska verzija ove knjige pod nazivom The Montessori Method je bila neverovatan uspeh sa obe strane Atlantika.

Godine 1929., Dr Marija Montesori je osnovala Međunarodno Montesori udruženje (Association Montessori Internationala ili AMI) u cilju podrške Montesori školama, obrazovanju vaspitača i nacionalnim Montesori organizacijama širom sveta.

Od 2013. godine, u svetska zajednica Montesori obrazovanih ustanova bogatija je za još jedan Montesori vrtić, DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA, koji je počeo sa radom u Beogradu 1. marta 2013. godine.

PEDAGOGIJA


Montesori pedagogija se zasniva na potrebama deteta, a cilj vaspitanja je da svakom detetu omogući da nađe svoju ulogu, svoje mesto i svoj cilj postojanja...
…i dati mu mogućnost da to ostvari, da razvije svoje potencijale i da nauči da se socijalno odnosi prema okolini.

Upijajući um. Nesvesni upijajući um se odnosi na rano učenje u periodu do 3. godine. Dete nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um se odnosi na period od 3. do 6. godine, obeležava pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom i javljanja veština. Dete tada pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanjem složenijih veština.

Periodi posebne osetljivosti. U početku nagoni podstiču dete na određenu aktivnost, a zatim je unutrašnja osetljivost ta koja vodi dete ka izboru u raznolikoj sredini, do onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga čini osetljivim za neke stvari, a indiferentnim za druge.

Aktivnost deteta. Kretanje se ne shvata kao gimnastika, nego kao filozofija kretanja, ona je elementarna potreba deteta.

Nezavisnost. Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja. „Pomozi mi da uradim sam!

Samostalnost. Montesori vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge: odbacuje posrednički ili zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu.

Sloboda. Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar. To je razvojni proces, pri kojem se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje i odgovornost. „Granica moje slobode je sloboda drugih.“

Pripremljena sredina. Podrazumeva sredinu koja je primerena potrebama deteta i nudi sve što je detetu potrebno za fizički, umni i duševni razvoj. Igra ključnu ulogu u razvoju deteta. Montesori pedagogija postavlja izuzetno stroga pravila za pripremanje sredine za boravak dece.

Montesori materijali. Montesori materijali su posebni didaktički materijali. Osobine materijala: dostupnost detetu, podsticanje aktivne detetove delatnosti, primerenost potrebama i sposobnostima deteta, mogućnost uočavanja greške u radu, od jednostavnijeg ka složenijim, od konkretnog prema apstraktnom, uvek se nalazi na istom mestu, složeno istim redosledom. Prezentaciju materijala vaspitač izvodi kroz "osnovnu lekciju".

Montesori vaspitač. Odrasla osoba je uzor deci. Montesori vaspitač vodi indirektno. Zna da dopusti detetu da samo gradi svoju ličnost, nalazi svoj sopstveni ritam, samo odlučuje i postaje nezavisno. Umeće je Montesori vaspitača da nasluti pojavu perioda posebne osetljivosti kod pojedinog deteta i potom mu ponudi za takvu situaciju primereni materijal.

Nagrada i kazna. Umesto nagrade i kazne, u Montesori pedagogiji se unutrašnja motivacija za rad podstiče pohvalom, individualnim pristupom i primerenim zadacima.

Želite da preporučite vrtić Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada

Trenutno nema preporuka za Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Dečija kuća Ljubav, Vera i Nada vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Palilula - Beograd - ioi.