PLay Vrtić i Jaslice
Play privatni vrtić

Akreditovan vrtić sa subvencijama

Kindergarden - moj vrtić

Mulifunkcionalan prostor na 1600 m²

Meda 4

privatni vrtić

Bele Bartoka 12

Borča, Palilula

O nama - organizacija rada


Montessori Predškolska ustanova “Meda” je osnovana 2005. godine sa sedištem u Beogradu.
Nalazimo se u lepom mirnom delu centra grada, u Kopitarevoj gradini, ulica Šafariikova 4a. Program je verifikovan od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Sadržaj se realizuje Montessori metodom.

Atmosfera u vrtiću je porodična I topla , neguje se odnos poverenje, poštovanja i uzajamne saradnje sa decom i roditeljima.
Osnovni program realizuju se u dve celine- mešovita vrtićka grupa od 3,5 do 5 godina i pripremno predškolsko od 5, 5 do 6, 5 godina.

Program rada je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i ekonomskog razvoja. Predškolska ustanova – vrtić MEDA je vrtić čija je osnovna vizija da deci pruži kvalitetno obrazovanje i vaspitanje po najvišim standrardima. Vaspitno obrazovni rad se zasniva na pedagogijia Marije Montessori i ima za cilj da svako dete ostvari svoje potncijale i izraste u nezavisnu i odgovornu osobu.

Vaspitač se trudi da posmatrajući decu i zapažajući njihova interesovanja nudi tematske sadržaje. Sve to je opet povezano sa interesantnim kulturnim i drugim dešavanjima u gradu, koja su namenjena deci, te su deca često akteri neke od radionica u prirodnjačkom muzeju, muzeju primenjene umetnosti, Etnografskom muzeju... Odlazimo i na razne festivale kao što su : Festival nauke i tehnike; Pozorište zvezdarište; Festival kratkih dramskih formi, gde smo osvojili prvu nagradu.

Cilj našeg rada je samostalno, sigurno vaspitano, programom pripremljeno dete za obaveze koje ga očekuju u školi. To je dete puno samopoštovanja i poštovanja prema drugima.

Osnovni principi Montessori pedagogije

Pored Montesori metoda, u našem vrtiću primenjujemo i NTC sistem učenja, koji podže nivo intelektualne sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, jako je koristan u radu sa decom sa razvojnim smetnjama, kao i za sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije. Radno vreme vrtića je od 7.30h do 17.30h.

Uz učenje engleskog jezika i bon tona, upoznavanje kompjutera, crtanje, pevanje i sviranje, upoznavanje sa biljkama i životinjama... tu su i dečija kuhinja i brojne društvene igre, a za one koje zanima više, organizuju se mali eksperimenti iz biologije i hemije. Jednom rečju sve je podređeno unapređenju kreativnosti Vašeg deteta ... Svi edukativni programi se rade po sinhronizovanoj Montessori metodi sa edukativnim igračkama koje imaju montessori ateste.

Roditelji koji upišu dvoje dece, za upis drugog dobijaju 10% popusta.

Program

Program vrtića“ Meda“ temelji se na humanističkom shvatanju deteta kao aktivnog,interaktivnog i kreativnog bića,koje je vredno samo po sebi.Aktivna priroda deteta ogleda se u njegovoj osnovnoj delatnosti tj.igri i u njegovim socijalnim interakcijama iz čega proizilazi i razvoj njegove kreativnosti kroz preradu poznatih iskustava i konstruisanje novih.

Polazeći od ovakvih stavova naš program ima nameru da zadovolji detetova osnovna prava i potrebe u odrastanju,poštujući njegovu ličnost i podstičući i oplemenjujući njegove sposobnosti.

Ciljevi i zadaci montesori programa


Polazeći od funkcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje su višestruke i kompleksne,a kompleksnost dolazi do naročitog izražaja u ukupnom radu i delovanju „Mede“tj. U ostvarivanju njene osnovne delatnosti,prioritetni ciljevi i zadaci su:

Zadovoljavanje dečjih razvojnih potreba(podsticanje fizičkog,intelektualnog,emotivnog i socijalnog razvoja) procesom vaspitanja i obrazovanja
Posvećivanje pažnje socijalizacijskoj funkciji uklapanja u širu društvenu sredinu,sa posebnim naglaskom na vaspitanje u duhu tolerancije,saradnje i humanih odnosa među polovima.
Priprema dece za polazak u školu,u okviru koje se osim ovladavanja neophodnim zanimanjima i navikama daje doprinos psihološkoj,fizičkoj,socio-emocionalnoj i drugoj spremnosti dece da prihvate složenije obaveze i zadatke koje mu postavlja škola.

Obezbeđenje dopune porodičnog vaspitanja i pružanje pomoći porodici u vaspitanju dece kao i unapređenje pedagoško-psihološke kulture roditelja korišćenjem odgovarajućih formi njihovog pedagoško-psihološkog obrazovanja.
Pomoć deci ometenoj u razvoju odgovarajućim korektivnim radom u skladu sa mogućnostima,kao i pomoć njihovoj itegraciji u grupu.
Pomoć deci koja ispoljavaju posebne sklonosti koje proističu iz njihovih povećanih mogućnosti.
Unapređenje i očuvanje zdravlja dece koja borave u našem vrtiću i obezbeđivanje njihovog pravilnog rasta i razvoja.
Obezbeđivanje svih uslova za ostvarivanje preventivno zdravstvene funkcije pravilne ishrane dece,a sve u cilju zdravog i normalnog rasta i razvoja dece.
Svi navedeni ciljevi prožimaju se i moraju se ostvarivati u jedinstvu.

Želite da preporučite vrtić Meda 4 i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri vrtića, želite da dodate/promenite opis vašeg obdaništa? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Pišite nam

Preporuke za vrtić Meda 4

Trenutno nema preporuka za Meda 4 vrtić. Ako ste, ili ste bili, klijent, i zadovoljni ste, molimo Vas, preporučite ih drugima.

ioi.

Preporučite Meda 4 vrtić

Vaše ime:

Email / Telefon: (opciono, neće biti objavljeno)

Vaša preporuka za ovaj vrtić:

Ako ste zadovoljni ovim vrtićem - preporučite ga drugima. Vaša preporuka će biti objavljena nakon odobrenja administratora. Agencija ioi. ne odgovara za njihov sadržaj. Nismo u mogućnosti da proveravamo njihovu istinitost, niti znamo identitet osoba koje ih ostavljaju. Negativni komentari i kritike mogu biti prosleđeni menadžmentu vrtića.

Vrtići opština Palilula - Beograd - ioi.