Play privatni vrtić

Ivankovačka 6

Palilula

Dodatne aktivnosti

Školica engleskog

U saradnji sa školom engleskog jezika ''Concord'' uvedena je školica engleskog jezika u vrtiću "PLAY" koju deca pohađaju dva puta nedeljno u trajanju od sat vremena po času.

Oksfordov udžbenik ''Cookie and friends'', predviđen za različite uzraste predškolaca sastoji se iz 3 nivoa: početnog, nivoa A i nivoa B. Pomenuti nivoi dovoljni su da deca, za vreme trajanja kursa, nauče osnove engleskog jezika: pozdrave, boje, brojeve, nazive članova porodice, predmeta koji ih okružuju, životinja i delova tela. Znaće da opišu odeću koju nose, kažu gde se određeni predmet nalazi u prostoriji, čestitaju Uskrs i Novu godinu, broje do trideset, nabroje dane u nedelji, mesece u godini, itd.

Grupe će u početku biti heterogene (deca različitog nivoa znanja rade u isto vreme) što se, po mišljenju profesorke, pokazalo kao velika prednost. Ona se sastoji u tome što deca naprednijeg nivoa znanja engleskog konstantno ponavljaju i primenjuju ranije naučeno prilikom konverzacije. Sa druge strane deca koja pohađaju početne nivoe selektivno usvajaju elemente naprednijih nivoa, što im olakšava kasnije učenje.

Kroz igru i pesmice, obilje plakata, igračaka i kartica deca rade sa lakoćom, primenjujući znanje bez poteškoća, uvek raspoloženi za novu lekciju i još jednu interesantnu priču njihovog omiljenog junaka- mačka Kukija, željni novog znanja, nove lekcije i narednog časa.

Školica sporta

Kroz školicu sporta (kako kroz program rada u vrticu tako i kroz saradnju sa profesionalnim kadrom školice sporta) osmišljavaćemo i realizovati igre i aktivnosti za prevenciju deformiteta kod dece predškolskog uzrasta svakodnevno i kreativno osmišljavati rekreativne pauze, jutarnje telesno vežbanje i fizičke igraonice. Značaj sporta u razvoju deteta:

Školica ekologije

U sklopu EKO-radionice nastojaćemo da kod dece razvijamo svest o potrebi njihovog odgovornog odnosa prema okolini koja ih okružuje, da razvijamo svest o tome da prirodu i okruženje samo delimo sa drugima (ljudima i ostalim živim svetom) i da kao delić tog sveta ne možemo biti izvan ni iznad svoje okoline pa dakle i prirode.

Naš plan rada eko-školice je: edukacija o potrebi čuvanja i stalne brige o prirodi koja nas okružuje, potrebi za reciklažom (deci dostupnih materijala za reciklažu), akcija ozelenjavanja gradskih parkića, učestvovanje na eko-manifestacijama, izleta u prirodu... 

Naš cilj je da budemo jedan od retkih vrtića u centru grada sa jasnom ekološkom misijom i proaktivnim delovanjem.

Rad psihologa

Rad psihologa – konsultanta u vrtiću ''PLAY'' je timski, usko povezan za neposredno planiranje i izvođenje nastave i svih aktivnosti dece. Psiholog je angažovan na samom početku kada se dete prilagođava na predškolsku ustanovu, kada je neophodna pomoć detetu, ali i roditelju da uspostave kvalitetnu saradnju i steknu poverenje u vaspitačicu i prebrode krizu prvog odvajanja.

Kroz vaspitni i obrazovni proces i u toku njega deca se prate, posmatraju. Obavlja se diskretno testiranje psihološkim mernim instrumentima, koji sama deca doživljavaju kao igru, učenje ili kako sama kažu „rešavanje zagonetki“, bez stresa i osećanja da ih neko "posmatra i nešto im meri". Ako se uoče eventualne razvojne smetnje, bilo šta što nepovoljno utiče na psihički ili fizički razvoj deteta, po potrebi se uključuju spoljni saradnici (pedijatar, logoped, defektolog, stomatolog...).

Kroz interaktivne igre i psihološke radionice radićemo na usvajanju pravila ponašanja, sticanja pozitivnih navika i moralnih načela, učićemo se da poštujemo druge (ljude) i njihove potrebe, ali i rešavanju konflikata u grupi, da se verbalno izborimo za sopstvene stavove, da se prilagodimo grupi, ali i sačuvamo svoju individualnost i osobenost... Pri tom ćemo se i dobro zabavljati, igrati i radovati životu.

Za roditelje, osim individualnih konsultacija, organizovaćemo radionicu na nivou grupe, gde ćemo otvoreno popričati o razvojnim problemima, nedoumicama i svemu što čini roditeljsku ulogu tako odgovornom, zahtevnom, istovremeno tako predivnom. Interaktivni rad sa decom i roditeljima intenzivna saradnja vrtića i porodice, prožima ih i čini da dete ima osećaj kontinuiteta porodičnog života, tako da se osećaj zaštićenosti prenosi na vrtić – on se doživljava kao "druga kuća".

Naš CILJ je da vrtić ''PLAY'' podstiče razvoj, sreću, samopouzdanje dece koja će sa radošću prihvatati sve izazove i zadatke, a pri tom sačuvati svoju individualnost.

Podelite vrtić
Play