Play privatni vrtić

Ivankovačka 6

Palilula

Pripremni predškolski program – Vrtićka grupa pčelica

Pripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet rada sa decom. Sa decom predškolskog uzrasta radiće vaspitač sa završenom strukovnom školom i dipl. psiholog. Pripremni predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.

Usvajaju najvažnije pojmove

Kroz raznovrstan didaktički materiјal, deca usvajaju najvažnije pojmove o prirodnoj i društvenoj sredini koja ih okružuje, usvajaju matematičke pojmove, razvijaju govor.

Prvi korakc ka pisanju, prepoznavanju i imenovanju slova

Predškolcima se nudi jedan novi svet u savladavanju slova, gde uz raznovrsne vežbice grafomotorike i programe na računaru čine prve korake ka pisanju, prepoznavanju i imenovanju slova. Takođe će se sa njima raditi na savladavanju čitanja i pisanja. Cilj nam nije da dete kao predškolac prevashodno (samo) savlada sadržaje programa koji ga čekaju u prvom razredu, već da kod dece razvijemo i podstaknemo samopouzdanje, zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove.

Edukativne radionice

Želeći da roditeljima bliže pojasnimo aspekt rada edukativnih radionica dajemo kraće pojašnjenje:

Jezička radionica

U okviru jezičke radionice vodiće se računa o svim aspektima dečjeg razvoja, posebno o tome da se čitavom atmosferom u vrtiću, stvaranjem kooperativne komunikacijske klime u dečjoj grupi i odnosom prema deci postigne negovanje pozitivne slike o sebi i razvijanje dečjeg samopoštovanja, da se deca osposobe da otkrivaju izvore svojih nesporazuma i sukoba sa drugima, da ih prevaziđu na konstruktivan način i da ovladaju veštinama izražavanja koje im pružaju više ličnog zadovoljstva i omogućavaju skladnije odnose sa okolinom, da se kroz igru( naročito simboličku), komunikaciju i interakciju razvija i bogati dečje stvaralaštvo i kreativnost.

Školica male matematike

U okviru školice male matematike osmišljavaćemo igre i aktivnosti, igračke i didaktička sredstava iz oblasti početnih matematičkih pojmova.

Mala školica sveta oko nas

Mala školica sveta oko nas ima za cilj da decu uvede u svet koji ih okružuje, kroz upoznavanje sebe, članova porodice, okoline, žive i nežive prirode, godišnjih doba i njihovih karakteristika... kroz istraživački metod rada koji ima svrhu ne samo sticanje znanja već i podsticanje na razmišljanje i rešavanje problema otkrivaćemo sa decom ''Po čemu smo slični a opet tako posebni?'', ''Zašto prazna flaša pliva, a puna tone?'', ''Zašto beli medvedi ne jedu pingvine?''...''Kako nastaje duga?'' ... i mnogo toga još.

 

Podelite vrtić
Play