Zlatokosa privatni vrtić

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

Novi Beograd

Starija i predškolska mešovita grupa

Od 4,5 do 6,5 godina

Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, godinu dana pred polazak deteta u školu. Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

Zadaci vaspitno - obrazovnog rada su:

 

Početna strana

Jaslena grupa (1-3 god.)

Vrtićka grupa (2-4,5 god.)

Podelite vrtić
Zlatokosa