Zlatokosa privatni vrtić

Bulevar Maršala Tolbuhina 46

Novi Beograd

Jaslena grupa

Od 12 meseci do 3 godine

Rad sa decom jaslenog uzrasta odvija se prema Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta od 12 meseci do 3 godine. Dete će sticati iskustva otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče. Igra omogućava, podstiče i kultiviše spontane izraze i ponašanja deteta, a takođe omogućava poštovanje dečjih osobenosti u načinu otkrivanja sveta oko sebe.

Program rada sa decom usmeren je na:

 

Početna strana

Vrtićka grupa (2-4,5 god.)

Predškolska grupa (4,5-6,5 god.)

Podelite vrtić
Zlatokosa