Zašto zato privatni vrtić

Praška 11

Banovo brdo, Čukarica

Dodatne aktivnosti

Pored aktivnosti koje su obuhvaćene osnovnim programom: Razvoj govora, Matematika, Okolina, Muzičko, Fizičko i Likovno, vrtić će prema potrebama i željama organizovati i dodatne programe.

Strani jezik

Program stranog jezika za decu realizuje saradnik za strani jezik (profesor stranog jezika). Ciljevi programa stranog jezika su podsticanje potrebe za učenjem stranog jezika, osposobljvanje za elemente komunikacije na stranom jeziku, na usmenom nivou, upoznavanje različitih kultura i tradicija.

Školica sporta i rekreacije

Program školice sporta i rekreacije realizuje pedagog za fizičko kroz akreditovan program. Cilj ovih aktivnosti je da utiče na prevenciju deformiteta kičmenog stuba i stopala, a da kroz sportske igre razvija pozitivan takmičarski duh, upoznavanje dece sa različitim vrstama sporta i razvijanje njihovog afiniteta prema njima.

Školica plesa

Program obuke učenja plesa za decu predškolskog uzrasta realizuje plesni instruktor. Cilj programa je usavršavanje koordinacije pokreta, poboljšanje motorike kod dece, prostorne orijentacije, razvoj muzičkih sposobnosti, osećaj za ritam, podsticanje raspoloženja i pozitivnih emocija.

Baletski studio

Baletski studio vodi diplomirana balerina klasičnog baleta. Cilj programa je razvijanje koordinacije pokreta, muzikalnost i gracioznost, ovladavanje prostorom kao i razvijanje interesovanja prema ozbiljnoj muzici.

Program rekreativnog boravka dece

Programom rekreativnog boravka dece obuhvaćena su deca uzrasta od 4 godine do polaska u školu. On se realizuje 2 puta godišnje, u toku zimskih i letnjih meseci u trajanju od 7 do 10 dana. Kroz realizaciju ovog programa deci se omogućava kvalitetan boravak na svežem vazduhu, odgovarajuća fizička aktivnost, bogaćenje neposrednog iskustva o prirodi, razvijanje veština života u kolektivu u uslovima višednevnog odsustva iz porodice, osamostaljivanje i sl.

Dodatni rad sa decom

Kao dodatni oblici rada sa decom predškolskog uzrasta deci su na raspolaganju muzičke radionice i dečji hor, likovne i dramske radionce, posete pozorištima, bioskopima, muzejima i jednodnevni izleti.

Podelite vrtić
Zašto zato