Play privatni vrtić

Ivankovačka 6

Palilula

Vrtićka grupa - Bubamarica

Program rada sa decom uzrasta od tri godine do šest godina

Rad sa decom uzrasta 3- 6 godina odvija se po opštim osnovama predškolskog programa za uzrast dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu i pripremni predškolski program po kome je predškolsko vaspitanje funkcionalno povezano u celinu vaspitno obrazovnog sistema i integralni je deo društvene brige o deci.

Ceo program je osmišljen tako da podstiče razvoj samostalnosti, socijalizacije (dete treba da nauči da uskladi svoje potrebe s potrebama druge dece, da pokaže poštovanje prema drugima, da se bori za sebe vodeći računa o drugima), stekne samopoštovanje i sigurnost, a da istovremeno bude kooperativno i privrženo drugarima.

Dosadašnje iskustvo i stručnost ukazuje kako je ovaj period života bitan u formiranju ličnosti, te da je ono što roditelji i vaspitači u ovom periodu mogu da učine za dete od neprocenjivog značaja. Stoga se ovde u vrtiću posebno vodi računa o tome da deca sama što više govore (podstičemo prepričavanje priča i događaja) i da se pri tome pravilno izražavaju, podstiče se njihovo samostalno mišljenje i zaključivanje; vežba se spretnost pokreta – od pravilnog držanja olovke do uvežbavanja crtanja i bojenja; i naravno, ostvaruje se zajednička igra i druženje – deca se uče da budu deo veće grupe, kao i da neke aktivnosti mogu da obave samo zajednički, kao i da su za svoj rad izložena oceni druge dece. Kroz zadatke, prilagođene njihovom uzrastu, podstičemo intelektualni razvoj deteta, deca razvijaju osnovne elemente logičkog mišljenja, snalaženja u prostoru i vremenu.

 

Podelite vrtić
Play