Play privatni vrtić

Ivankovačka 6

Palilula

Jaslice - Grupa leptirića

Program rada sa decom uzrasta do tri godine

Vaspitanje i nega dece uzrasta do tri godine realizuje se stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Pored osnovnih ciljeva vaspitno-obrazovnog rada, osnova za razvoj trajnih svojstava ličnosti su i mnogi zadaci, koji su navedeni u Opštim Osnovama Programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine, na osnovu kojeg se realizuje vaspitno-obrazovni rad sa decom ovog uzrasta.

Prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada

sa decom jaslenog uzrasta, kao i uslovi za njihovo uspešno realizovanje koji se ostvaruju tokom radne godine u dečijim jaslicama su:

Vaspitno-obrazovni rad

obuhvata sledeće programske celine:

 

Podelite vrtić
Play